Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που θα διεξαχθεί στις 15-18/03 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΕΑ).

Tο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί στις 15 - 18 Μαρτίου 2023, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (ΚΕ.Δ.Ε.Α), στη Θεσσαλονίκη.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Παρακαλούμε να προχωρήσετε απαραίτητα στην ηλεκτρονική προεγγραφή σας για το Συνέδριο.

Η εγγραφή είναι δωρεάν.

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ που θα λάβει χώρα 15-18/03 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΕΑ).